Sunday, 8 March 2015

CONTOH PELAN STRATEGIK PRASEKOLAH TERKINI

PELAN STRATEGIK 2015-2017

Contoh yang diberi adalah pelan untuk Tunjang Bahasa dan Komunikasi sahaja. Sila kenal pasti isu dan permasalahan di sekolah masing-masing untuk tunjang yang lain.